07 آبان 1399 ساعت 02:46

برگزاری مسابقات ورزشی فوتبال گل کوچک در فضای دارالقرآن الکریم دکتر طباطبائی، یکی از طرح ها و ابتکارات پربازده در جهت جذب و ترغیب دانش آموزان قرآنی در راستای اهداف قرآنی و تربیتی بوده است. دانش آموزان قرآنی قبل و بعد از کلاس با همکاری استاد جلسه، استاد حسن صیدآبادی فرصت را غنیمت شمرده و در مسابقات دوستانه فوتبال گل کوچک شرکت می کنند.

استاد جلسه نیز به عنوان داور مسابقات در این طرح شرکت کرده و دانش آموزان را مورد تشویق قرار می دهد. در فواصل بازی ها نیز نکات اخلاقی و تربیتی توسط داور مسابقه ارائه می شود که هم دانش آموزان از جسم سالم و هم از روح سالم بهره ببرند. این طرح، یکی از طرح های پربازده قرآنی در دارالقرآن می باشد که مورد استقبال پرشور دانش آموزان در مقطع ابتدایی قرار گرفته است. /انتهای پیام.

Template Design:Dima Group