07 آبان 1399 ساعت 02:58

برگزاری مسابقات ورزشی تنیس روی میز یکی از طرح ها و ابتکارات سجاد صیدآبادی در ایجاد انگیزه و جذب قرآن آموزان به فعالیت های قرآنی می باشد. در این طرح دانش آموزان قرآنی گاها قبل از برگزاری کلاس و یا پس از آن و یا در زمان خاصی به رقابت با یکدیگر می پردازند.

این مسابقات ورزشی در رده سنی مختلف برگزار شده و برندگان مورد تشویق قرار خواهند گرفت. برگزاری مسابقات ورزشی و عجین شدن آن با فعالیت های قرآنی دارالقرآن باعث نشاط معنوی بیشتر دانش آموزان شده است و آنان را به سمت اهداف تربیتی دارالقرآن سوق می دهد. /انتهای پیام.

Template Design:Dima Group