30 شهریور 1402 ساعت 16:22

جلسه دوازدهم: ۹۵.۸.۱۸

انسان در طول زندگی خود باید چشم، زبان و اعضاء بدن خود را کنترل کند. وقتی جوارح خود را از گناه حفظ کرد، از سوی خدای سبحان جذب می‌شود، اِسرار نداشته باشید آهنربا جذبتان کند، وقتی آهن شدی آهنربا جذبت می‌کند. فلذا تلاش کنید آهن خالص بشوید.

خدای متعال قدوس و پاک است و وقتی انسان پاک شود خدای متعال جذبش می‌کند. همواره یکی از مهم ترین دغدغه انسان باید این باشد که پاک بشود؛ چرا که وقتی انسان پاک شد، استاد اخلاق به سراغش می‌آید! مصائبی که به انسان می‌رسد برای این است که او را پاک کند که به فطرت اولیه خود بازگردد، تا عطر انسانیت فرد بلند بشود. رفاه، بیکاری و بی‌دردی مفرط عفونت می‌آورد، فلذا مصیبت‌ها آتش‌هایی هستند که هر جا آمدند میکروب‌ها را می‌کشند و موجب تنفس و پاکی انسان می شوند.

برگرفته از سلسله دروس اعتقادی، تربیتی و معرفتی سجاد صیدآبادی

Template Design:Dima Group