عنوان خبرطرح بنر پشت سن مسابقات قرآنی 28 آبانماه 94
(شاخه: اخبار قرآنی)
ارسال شده توسط admin
سه شنبه 19 آبان 1394 - 21:59:15


طرح بنر پشت سن مسابقات قرائت و تفسیر قرآن کریم منطقه غرب استان گلستان(آبانماه 94)
این خبر از طرف ثقلیـــن
( http://seghlain.ir/news.php?extend.381 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com