عنوان خبرامتیازات مرحله نهایی مسابقات قرآنی بسیج
(شاخه: اخبار قرآنی)
ارسال شده توسط admin
يكشنبه 19 مهر 1394 - 23:08:15


هوالحق

امتیازات مرحله نهایی مسابقات قرآنی بسیج

(16 مهر 1394)

قرائت بزرگسال:

ردیف

نام و نام خانوادگی

صوت(20)

لحن(30)

تجوید(35)

وقف و ابتدا(15)

جمع کل

1

علی غدیری

4/16

2/23

34

14

6/87

2

محمدمهدی آهویی

16

4/24

32

13

4/85

3

محمد شیخی

8/16

2/23

27

13

80

4

داوود میرزایی

12

18

20

15

65

5

علیرضا صالحی

13

4/18

19

14

4/64

 

قرائت زیر 16 سال:

ردیف

نام و نام خانوادگی

صوت(20)

لحن(30)

تجوید(35)

وقف و ابتدا(15)

جمع کل

1

علی فرخنده

4/13

6/23

30

10

77

2

علی بابایی

2/10

8/14

28

13

66

3

محمدجواد حسنپور

3/11

14

20

12

3/57

 

اذان بزرگسال:

ردیف

نام و نام خانوادگی

صوت(20)

لحن(30)

تجوید(35)

صحت (30)

جمع کل

1

سیدسجاد علوی

17

26

28

30

101

2

سیدفاضل میرصادقی

14

22

23

30

89

 

اذان زیر 16 سال:

ردیف

نام و نام خانوادگی

صوت(20)

لحن(30)

تجوید(35)

صحت (30)

جمع کل

1

محمدجعفر رضایی

16

25

29

27

97

2

سدحسن میرصادقی

15

23

24

25

87

3

محمدمعین عرب

11

13

23

20

67

 

هیئت داوران:

وقف و ابتداء: استاد حسن صیدآبادی

تجوید: استاد قربان چراغچی

صوت و لحن: استاد سجاد صیدآبادی

کمیته برگزاری مسابقات قرآنی بسیج شهرستان بندرگز

والسلام
این خبر از طرف ثقلیـــن
( http://seghlain.ir/news.php?extend.372 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com