06 بهمن 1399 ساعت 21:03

نخستین دوره سال ۱۳۸۲ در رشته قرائت تحقیق؛

رتبه برتر جناب آقای غلامرضا صیدآبادی از شهرستان بندرگز


دومین دوره سال ۱۳۸۵ در رشته قرائت تحقیق؛

رتبه برتر جناب آقای غلامرضا صیدآبادی از شهرستان بندرگز

 


سومین دوره سال ۱۳۹۰ در رشته قرائت تحقیق که بصورت استانی برگزار شد؛

رتبه برتر جناب آقای محمد تجری از شهرستان گرگان


چهارمین دوره خرداد سال ۱۳۹۴ در رشته قرائت ترتیل؛

رتبه برتر جناب آقای محمدمهدی آهوئی از شهرستان بندرگز


پنجمین دوره آبان سال ۱۳۹۴ در رشته قرائت تحقیق که بصورت استانی برگزار شد؛

رتبه برتر جناب آقای حامد خدابخشی از شهرستان گنبد کاووس


ششمین دوره سال ۱۳۹۵ در رشته قرائت تحقیق(با محوریت تلاوت مجلسی) که بصورت استانی برگزار شد؛

رتبه برتر جناب آقای حسین خواجه از شهرستان مینودشت


به نظر شما در #هفتمین دوره مسابقات قرائت قرآن کریم منطقه غرب استان گلستان سال ۱۳۹۹ در رشته قرائت ترتیل چه کسی با تلاش و پشتکار مضاعف #رتبه_برتر این دوره از مسابقات را به خود اختصاص خواهد داد؟!

Template Design:Dima Group