23 مرداد 1399 ساعت 23:56

جلسه شورای قرآن و نماز در راستای اجلاسیه سراسری نماز در دبستان شهیدپیشدادیان با حضور سجاد صیدآبادی و مدیریت و معلمین این دبستان در دفتر آموزشگاه برگزار شد. در این جلسه که با محوریت حفظ جزء 30 قرآن کریم و نماز برگزار شد، حاضرین به تبادل نظر پیرامون طرح ها، راهکارها و مشکلات احتمالی در بحث حفظ قرآن و نماز جماعت پرداختند.

جلسه شورای قرآن و نماز در راستای اجلاسیه سراسری نماز با حضور سجاد صیدآبادی و مدیریت و معلمین دبستان مزدا برگزار شد. در این جلسه که با محوریت حفظ جزء 30 قرآن کریم و برپایی نماز جماعت روزانه برگزار گردید، حاضرین به تبادل نظر پیرامون طرح های ابتدایی حفظ قرآن کریم و شیوه های جذب دانش آموزان به حفظ قرآن پرداختند.

در راستای اجلاسیه سراسری نماز، جلسه شورای قرآن و نماز با حضور سجاد صیدآبادی و مدیریت محترم و معلمین و انجمن اولیاء دانش آموزان در دبستان ابن سینا برگزار شد.

در راستای اجلاسیه سراسری نماز، سجاد صیدآبادی در نماز جماعت مدرسه شهیدامیرلطیفی و برخی مدارس دیگر شهرستان بندرگز حضور یافت و از مدیریت و مسئولین فعال مدارس تمجید کرد.

یکی از مهم ترین فعالیت واحد قرآن و عترت(ع) و نماز، برپایی نماز جماعت ظهر و عصر در مدارس بوده و ایجاد انگیزه به دانش آموزان و همکاری فرهنگیان محترم و دعوت آنان به نماز جماعت در کنار دانش آموزان از جمله فعالیت های مهم بخش نماز می باشد.

Template Design:Dima Group