24 مرداد 1399 ساعت 00:07

آموزش عملی نماز در راستای اجلاسیه سراسری نماز با حضور سجاد صیدآبادی در نمازخانه مدرسه شهیدخرمنگدا و با حضور جمعی از دانش آموزان برگزار شد.

در راستای اجلاسیه سراسری نماز، نشست قرآن و نماز با حضور سجاد صیدآبادی در نمازخانه مدرسه شهیدخرمنگدا و با استقبال پرشور جمعی از دانش آموزان برگزار شد.

نماز جماعت ظهر و عصر با حضور سجاد صیدآبادی و اجتماع پرشور دانش آموزان مدرسه مرحوم ایرجی در نمازخانه آموزشگاه برگزار شد.

طبق هماهنگی های بعمل آمده، نشست صمیمی هم اندیشی قرآن و نماز در راستای اجلاسیه سراسری نماز با حضور سجاد صیدآبادی و جمعی از دانش آموزان در نمازخانه مدرسه مرحوم ایرجی برگزار شد.

Template Design:Dima Group