07 آبان 1399 ساعت 03:52

در راستای اجلاسیه سراسری نماز، سجاد صیدآبادی در نماز جماعت مدرسه شهیدامیرلطیفی و برخی مدارس دیگر شهرستان بندرگز حضور یافت و از مدیریت و مسئولین فعال مدارس تمجید کرد.

یکی از مهم ترین فعالیت واحد قرآن و عترت(ع) و نماز، برپایی نماز جماعت ظهر و عصر در مدارس بوده و ایجاد انگیزه به دانش آموزان و همکاری فرهنگیان محترم و دعوت آنان به نماز جماعت در کنار دانش آموزان از جمله فعالیت های مهم بخش نماز می باشد.

نکته قابل تأمل در برپایی نماز جماعت بها دادن به دانش آموزان جهت برپایی نماز جماعت به عنوان پیشنماز می باشد که با نظارت سجاد صیدآبادی به عنوان کارشناس دارالقرآن و مدیر و معاون پرورشی مدارس همراه بوده است و گاهی اوقات نیز دانش آموزان به مدیر مدرسه اقتدا می کنند. در برپایی نماز جماعت ایجاد انگیزه عامل اصلی تجمع دانش آموزان بوده است و به هیچ عنوان هیچ یک از دانش آموزان بالاجبار در نماز جماعت حضور نیافته اند. یکی از ضعف ها در برپایی نماز جماعت، کمبود روحانی مستقر در مدارس می باشد که امیدواریم این مشکل نیز رفع بشود. /انتهای پیام

Template Design:Dima Group