07 آبان 1399 ساعت 02:50

حضور هفتگی سجاد صیدآبادی در مدارس شهرستان بندرگز و گفتگوی قرآنی و تربیتی ایشان با دانش آموزان و بررسی وضعیت قرآنی و تربیتی و برپایی نماز جماعت آنان و تعیین سطح و استعدادیابی دانش آموزان در رشته های مختلف قرآنی.

یکی از خروجی های این جلسات پرنشاط، کشف و معرفی دانش آموزان مستعد و نخبه در بخش های مختلف قرآنی و تربیتی است که از آنان در دارالقرآن دکتر طباطبائی آموزش و پرورش شهرستان بندرگز بکارگیری می شود. این جلسات در مقاطع مختلف عمدتا با قصه گویی قرآنی آغاز شده و اهداف تربیتی و قرآنی ویژه ای را دنبال می کند. /انتهای پیام

Template Design:Dima Group