24 تیر 1403 ساعت 16:40

ضمن تبریک بمناسبت فرا رسیدن سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و تشکر و قدردانی از حضور همه شرکت کنندگان عزیز در مسابقه فرهنگی "انقلاب در گام دوم"، اسامی برندگان خوش اقبال این مسابقه فرهنگی به شرح ذیل میباشد:


۱. جناب آقای مالک شهری از شهرستان بندرگز؛ سفر به مشهدمقدس بمدت سه شبانه روز + هدیه یک جلد کتاب کشکول کوچک من، تالیف سجاد صیدآبادی

۲. جناب آقای عرفان کاظم نژاد از شهرستان بندرگز؛ سفر به مشهدمقدس بمدت سه شبانه روز + هدیه یک جلد کتاب کشکول کوچک من، تالیف سجاد صیدآبادی

۳. جناب آقای امیرعلی ریاحی از شهرستان بندرگز؛ سفر به مشهد مقدس بمدت سه شبانه روز + هدیه یک جلد کتاب کشکول کوچک من، تالیف سجاد صیدآبادی

۴. جناب آقای خلیل طاهری فرد از شهر نوکنده؛ سفر به مشهدمقدس بمدت سه شبانه روز + هدیه یک جلد کتاب کشکول کوچک من، تالیف سجاد صیدآبادی

۵. جناب آقای سیدفرشاد عقیلی از شهرستان کردکوی؛ سفر به مشهدمقدس بمدت سه شبانه روز + هدیه یک جلد کتاب کشکول کوچک من، تالیف سجاد صیدآبادی

۶. جناب آقای سیدعلی بابازاده از شهرستان بندرگز؛ سفر به مشهدمقدس بمدت سه شبانه روز + هدیه یک جلد کتاب کشکول کوچک من، تالیف سجاد صیدآبادی

۷. جناب آقای سبحان شریفی از شهرستان کردکوی؛ سفر به مشهدمقدس بمدت سه شبانه روز + هدیه یک جلد کتاب کشکول کوچک من، تالیف سجاد صیدآبادی

۸. سرکار خانم م. عسکری از شهرستان بندرگز؛ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس بمدت سه شبانه روز + هدیه یک جلد کتاب کشکول کوچک من، تالیف سجاد صیدآبادی

۹. سرکار خانم ف. عقیلی از شهرستان کردکوی؛ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس بمدت سه شبانه روز + هدیه یک جلد کتاب کشکول کوچک من، تالیف سجاد صیدآبادی

۱۰. سرکار خانم ا. طاهری از شهرستان بندرگز؛ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس بمدت سه شبانه روز + هدیه یک جلد کتاب کشکول کوچک من، تالیف سجاد صیدآبادی

۱۱. سرکار خانم م. کیا از شهرستان کردکوی؛ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس بمدت سه شبانه روز + هدیه یک جلد کتاب کشکول کوچک من، تالیف سجاد صیدآبادی

۱۲. سرکار خانم م. دماوندی از شهرستان بندرگز؛ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس بمدت سه شبانه روز + هدیه یک جلد کتاب کشکول کوچک من، تالیف سجاد صیدآبادی

۱۳. سرکار خانم ر. صلبی از شهرستان بندرگز؛ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس بمدت سه شبانه روز + هدیه یک جلد کتاب کشکول کوچک من، تالیف سجاد صیدآبادی

۱۴. سرکار خانم ز. البرزی از شهرستان کردکوی؛ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس بمدت سه شبانه روز + هدیه یک جلد کتاب کشکول کوچک من، تالیف سجاد صیدآبادی

مجمع قرآنی ثقلین/ دارالقرآن دکتر طباطبائی آموزش و پرورش شهرستان بندرگز

Template Design:Dima Group