02 آبان 1399 ساعت 06:36

در بخش های #صوت، #لحن، #تجوید و #وقف_و_ابتدا همانطور که قبلا در دستورالعمل اجرائی مسابقات اعلام شد، تمامی قوانین مربوط به داوری تلاوت قرآن لحاظ میگردد.

تنها نکته ای که در بخش #لحن لازم به یادآوری است اینکه #تنوع_الحان به شرط کیفیت لازم با توجه به معنا و مفهوم آیات و عبارات قرآنی و بکارگیری صحیح ردیف مقامات در تلاوت اهمیت دارد، ولی اینگونه نیست که حتما قاری بخواهد ابتدا نغمه بیات را اجرا کند و سپس وارد نغمه رست و مانند آن بشود! بلکه تلاوت معنامحورِ باکیفیت و هنرمندانه مدنظر داور محترم بخش لحن میباشد.

شایان ذکر است، هرچند تنوع الحان در تلاوت اهمیت دارد و میبایست انجام پذیرد، ولی تلاوتی شاید با ۳ یا ۴ نغمه و بیشتر اجرا بشود و البته کیفیت مناسب نداشته باشد و در مقابل تلاوتی اجرا بشود که از نغمات کمتری بهره برده، ولی کیفیت آن مناسب تر باشد و همینطور بالعکس. در تلاوت هوشمندی و تسلط قاری بر اجراء الحان بسیار مهم و اثرگذار است. بهمین منظور کمیته فنی مسابقات در بخش لحن قانونی وضع نکرده است که در یک تلاوت از چند نغمه استفاده بشود و متسابقین در این زمینه با رعایت تنوع در الحان مستقل عمل خواهند کرد و داور محترم لحن نیز براساس #کیفیت، #ظرافت و #تنوع_الحان امتیازات را اعمال خواهند کرد.

کمیته فنی مسابقات

Template Design:Dima Group