07 آبان 1399 ساعت 03:04

جلسه هشتم: ۹۵.۸.۵

در قیامت درجات براساس معیارهایی نظیر نیّات، اعتقادات و اعمال تقسیم بندی می شوند.

اینکه قرآن کریم می فرماید؛ فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّه خَیرا یَرَه؛ درواقع این آیه ملاک سنجش انسان بر مبنای "مثقال ذره" را نشان می دهد. همان طور که در دنیا برخی معیارها بر مبنای کیلو، ذرع و مانند آن است. پس می شود نتیجه گرفت که خدای سبحان از ما عملِ زیاد بدون روح نمی خواهد! بلکه عملی می خواهد که خالص باشد، هرچند کم باشد. طبیعتا هر چیزی که روح نداشته باشد، فاقد ارزش است؛ مانند خودِ انسان که بعد از مرگ ظاهرِ جسمش بی ارزش می شود و حتی اگر صمیمی ترین فرد هم باشد، باز هم سریعا به زیر خاک منتقل می شود.

و اما روح عمل همان نیت صحیح، خالص و شایسته است که اگر این روح نباشد، کلّ عمل فاقد ارزش است و نه تنها فاقد ارزش است؛ بلکه امکان سلب توفیق انسان و حتی مجازات او هم خواهد بود، هرچند بستگی به ظرفیت و میزان اعتقادات انسان نیز دارد.

برگرفته از سلسله دروس اعتقادی، تربیتی و معرفتی سجاد صیدآبادی

Template Design:Dima Group