06 اسفند 1398 ساعت 03:27

تصاویر منتخب

اردوی زیارتی مشهدمقدس_تیرماه ۱۳۹۸
اردوی زیارتی مشهدمقدس_تیرماه ۱۳۹۸
اردوی زیارتی مشهدمقدس_تیرماه ۱۳۹۸
اردوی زیارتی مشهدمقدس_تیرماه ۱۳۹۸
اردوی زیارتی مشهدمقدس_تیرماه ۱۳۹۸

سخن هفته

اگر شما خداوند را یاری کنید،

خداوند نیز یاری تان خواهد کرد.

پخش فیلم

تدریس درس معارف اسلامی

مدرسه نمونه دولتی بشارتی

پیوند ها

اوقات شرعی

25 February 2020
سه شنبه 6 اسفند 1398
1 رجب 1441

Template Design:Dima Group